Risico’s beheersen

In een tijd waarin technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, wetgeving meer eisen stelt en klanten veeleisender worden, moeten ook risico’s adequaat beheerst worden. Iets waar veelal niet de eerste prioriteit ligt van organisaties. Toch kunnen organisaties er niet om heen. Hoe zorg je dat risico’s goed beheerst worden en welke noodzakelijke maatregelen borg je binnen je organisatie? Natuurlijk spelen de medewerkers een belangrijke rol. Maar zonder een goede inbedding in processen en het benutten van data om te monitoren blijft de beheersing op een te laag niveau.

Organisaties moeten actief laten zien dat ze hun risico’s beheersen en dat ze ‘in control’ zijn. Ook wordt vanuit maatschappelijk oogpunt ook steeds meer van de organisatie op dit punt verwacht. Om nog maar te zwijgen over steeds daadkrachtiger wordende toezichthouders. Maar hoe doe je dat dan precies?

Met ervaring op het gebied van procesmanagement en datagedreven verbeteren, ziet O&i dat bij riscobeheersing een goed zicht op bedrijfsprocessen essentieel is. Vanuit onze risico-aanpak bekijken we wat de belangrijkste risico’s zijn en hoe die met de processen samenhangen. Om vervolgens te bezien hoe risico-beheersende maatregelen in bedrijfsprocessen terugkomen en welke systemen en datasets hierbij betrokken zijn. Daarbij is niet alleen oog voor de proceskant van belang. Van even groot belang is de cultuur binnen een organisatie. Binnen de organisatie moet het belang van risicobeheersing immers gedragen en gevoeld worden.

Onze aanpak

Om risico beheersing zo goed mogelijk binnen een organisatie te borgen, helpt O&i u door middel van onze proces & data gerichte risico-aanpak:

  • Identificatie & analyse van risico’s
  • Analyse en beoordeling beheersmaatregelen
  • Ontwerpen en realiseren van verbeterplan
  • Monitoringsplan op basis gedefinieerde meetpunten