Processen optimaliseren

Veranderingen in de omgeving volgen elkaar sneller op en zijn steeds moeilijker voorspelbaar. Blijven innoveren, teruglopende budgetten, snel kunnen reageren op de veranderende klantvraag of het verbeteren van de klantbeleving. De redenen om organisaties voortdurend te verbeteren zijn legio.

De uitdaging ligt in de vormgeving van verbetertrajecten, die al gauw groot en ingewikkeld worden. En in het creëren van echte betrokkenheid, zodat verbeteringen beklijven en daadwerkelijk tot de gewenste prestatieverbetering leiden.

Om continu verbeteren binnen de organisatie mogelijk te maken, biedt O&i een aanpak voor Continuous Performance Improvement (CPI). Vanuit deze aanpak ondersteunen wij organisaties bij:

  • Het voortdurend verbeteren van resultaten door focus op mens, data en processen;
  • gericht op het leveren van een hogere klantwaarde;
  • tegen een lagere inspanning.

 

Focus op mens, data en processen

Kennis en ervaring van medewerkers worden gecombineerd met de inzet van data en slimme analysemethoden. Zo wordt duidelijk waar de verbeterkansen liggen en wat de focus van het verbeteren dient te zijn. Door de verschillende fases in een (proces)verbetertraject zichtbaar te maken en de activiteiten helder af te bakenen, biedt de O&i CPI-aanpak een overzichtelijke manier om direct met continu verbeteren te starten. Tegelijkertijd bevat de aanpak ook de ingrediënten die nodig zijn voor een blijvende cultuurverandering.

 

Continuous Performance Improvement O&i management consultants

 

Samenwerken aan continu beter presteren

Een multidisciplinair team bestaande uit professionals vanuit de uitvoering en (O&i) experts in data science en business analyse werken samen aan verbeterinitiatieven. Door gebruik te maken van data en process mining, ontstaan er nieuwe inzichten in het verloop van processen en waar de beste mogelijkheden liggen om verbeterdoelen te realiseren. Moderne visualisatietechnieken maken het mogelijk deze inzichten met een brede doelgroep te delen. Alle betrokken teams leren hoe ze de verbeteringen (in werkwijze en gedrag ) stapsgewijs en samen kunnen invoeren en borgen.

 

Onze diensten en producten

Vanuit Continuous Performance Improvement bieden we diverse producten en diensten die de organisatie helpen processen data gedreven en continu te verbeteren.

  • ProMiSe Process Mining Service: inzet in de ontwikkeling en verbetermogelijkheden van processen met behulp van data analyse
  • Lean Management & Lean leiderschap
  • Business Process Management
  • Change management

Bovenstaande technieken passen we toe op basis van de specifieke situatie en uitdagingen binnen de organisatie.

 

Trainingen Continuous Performance Improvement

Wil je je kennis op het gebied van Continuous Performance Improvement verbreden? Vanuit de O&i Academy bieden we verschillende trainingen en seminars gericht op continue en data gedreven verbeteren van processen. De meeste trainingen zijn op maat te maken voor je organisatie. Daarnaast vind je ook trainingen die je opleiden in Leidinggeven aan continu verbeteren, Process Mining en Data analyse.

 

Meer lezen over Continuous Performance Improvement?

Vanuit onze ervaringen bij klantorganisaties en projecten schrijven we regelmatig artikelen over Continuous Performance Improvement en het groeien naar data gedreven organisatie.
Lees meer