Process intelligence

Je wilt betere sturing over je processen. Je wilt dat je processen meer resultaat halen en dat je medewerkers efficiënter kunt inzetten. Process Intelligence maakt de prestaties van processen zichtbaar door nuttige informatie uit de beschikbare data te halen.

Om overzicht en structuur te bieden maken we gebruik van dashboards. Dashboards geven op strategisch, tactisch en operationeel niveau inzicht in de uitvoering van de belangrijkste kpi’s voor organisaties. Hiermee gaan de prestaties leven in de organisatie. Proces Mining helpt te verklaren hoe prestaties tot stand zijn gekomen en helpt te zoeken naar verbeteringen in de processen. Je stuurt hiermee op de performance om elke dag een stapje beter te presteren.

Dashboards en performance sturing

Dashboards zijn de basis voor het sturen en het monitoren van prestaties. Belangrijk is dat het ontwerp van het dashboard een goede vertaling is van de doelstellingen in concrete KPI’s. Hierdoor geeft het snel inzicht in waar aandacht nodig is om de organisatiedoelstellingen te bereiken. O&i ontwerpt het dashboard en geeft inzicht in de mogelijkheden van de beschikbare data, begeleidt de realisatie én implementeert het gebruik van dashboards binnen de organisatie.

Process mining

Op basis van Process data brengen we het werkelijke procesverloop in beeld. Deze trajecten geven goed inzicht in prestaties, knelpunten en verbeterpotentieel. Maar ook zeker inzicht in datakwaliteit én het brengt de juiste KPI’s naar boven.

O&i begeleidt en voert het traject uit: ontsluit de data, beoordeelt de datakwaliteit, voert de analyses uit en helpt de verbetering door te voeren. Daarnaast zorgen we voor inbedding in de organisatie.

Wat levert het op?

  • Inzicht in proces prestaties
  • Betere sturing
  • Basis voor verbetering van processen
  • Verhoogt bewustzijn en betrokkenheid medewerkers