Process improvement

Marges staan onder druk en de concurrentie is groot. Processen moeten zo efficiënt mogelijk worden ingericht, het liefst geautomatiseerd. Door een goed lopend proces ben je voorspelbaar én werk je beter, sneller en efficiënter. Waar zitten die verbeteringen? En hoe implementeer je die?

O&i ondersteunt bij het verbeteren van processen. Het uitgangspunt is altijd jouw vraag. Daar zoeken we samen de juiste methode bij om je knelpunten te identificeren, te analyseren en verbeteringen door te voeren. Én we trainen medewerkers om hier zelf mee aan de slag te gaan, om het stokje over te nemen. Bij het transformeren van niet digitale of handmatige processen naar digitale oplossingen helpen wij je om de schakel te zijn tussen de business en ICT.

Lean aanpak

Lean is onze basis om processen te beschrijven en te verbeteren. Hierbij maken we bij voorkeur gebruik van data om fact-based te kunnen verbeteren. En we begeleiden mensen & teams om meer klant- en procesgericht te werken. O&i analyseert processen, stelt verbetervoorstellen voor en realiseert samen met de betrokken medewerkers de implementatie.

Verbinding business en ICT

Geen proces zonder ICT en geen ICT zonder proces: De verbinding tussen business en ICT is een succesfactor voor efficiënte implementaties van geautomatiseerde oplossingen. O&i begeleidt de implementatie en zorgt ervoor dat bedrijfsprocessen en ICT op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld bij conversietrajecten of de invoering van nieuwe systemen. O&i zorgt ervoor dat ICT écht gebruikt gaat worden, geborgd in de acties en het gedrag van medewerkers.

Focus op mens, data en processen

Kennis en ervaring van medewerkers uit de organisatie combineren wij met de inzet van data en slimme analysemethoden. Zo maken we duidelijk waar de verbeterkansen liggen. En wat de focus van het verbeteren kan zijn. Wij zorgen voor een overzichtelijke manier om direct met continu verbeteren te beginnen. Dat doen we door de verschillende fases in een (proces)verbetertraject zichtbaar te maken en door de activiteiten helder af te bakenen. Onze aanpak bevat ook de ingrediënten die nodig zijn voor het overwinnen van weerstand en het zorgen voor cultuurverandering. We leren medewerkers hoe ze de verbeteringen (in werkwijze en gedrag) stap voor stap en samen kunnen invoeren en borgen.

Wat levert het op?

  • Hogere klanttevredenheid
  • Verhoogde productiviteit
  • Verbeterde efficiëntie
  • Meer betrokken medewerkers