Process automation

Process automation helpt om processen slim te automatiseren. Snel en zonder langdurige ICT-projecten.

Er bestaan bijvoorbeeld veel standaard, repeterende taken binnen je processen. Robotic Process Automation (RPA) kan hier een oplossing voor zijn. Met als resultaat minder druk bij medewerkers, minder fouten en kortere doorlooptijden. BPM-automation kan (delen van) processen snel automatiseren. En maakt koppelingen tussen verschillende systemen mogelijk die binnen een proces gebruikt worden, zodat het proces van begin tot eind bestuurd en uitgevoerd kan worden. Soms als tijdelijke oplossing, soms als permanente oplossing.

BPM automation

BPM automation is het automatiseren van processen op basis van uitvoerbare procesmodellen (bpmn). Hiermee verbinden we applicaties met elkaar om het end-to-end proces te kunnen volgen, of automatiseren we delen van het proces die nog niet ondersteund worden. Deze techniek komt vaak als aanvulling op het bestaande applicatielandschap waardoor we snel processen kunnen automatiseren.

O&i zorgt voor het juiste ontwerp, begeleidt het project en heeft partners voor de uitvoering.

Robotic process automation

Met Robotic process automation zoeken we naar herhalende, foutgevoelige en saaie taken die geautomatiseerd worden en door robots worden uitgevoerd. Dit kan ook als virtuele medewerker zodat er weinig impact is op het applicatielandschap. O&i leidt het project en zorgt voor een passende oplossing: van ontwerp tot realisatie.

Wat levert het op?

  • Hogere kwaliteit door lagere foutkans
  • Minder werkdruk
  • Kortere doorlooptijden
  • Snel resultaat met kleine investering