MVO

In onze dagelijkse werk zien we de omgeving duidelijk veranderen. De maatschappij zoals wij die nu kennen, vraagt om een continu aanpassingsvermogen van organisaties en mensen. Als consultants reiken we organisaties die mogelijkheden aan om wendbaar te zijn, om hun organisatie-inrichting blijvend te verbeteren en met een hogere klantwaarde als belangrijkste drijfveer. We zijn ons ook bewust van onze maatschappelijke functie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt dan ook onderdeel van ons bedrijfsmodel.

Activiteiten die wij binnen MVO ontplooien, zijn:

Samenwerking Maxim Nyansa

Maxim Nyasa is een sociale onderneming, dat jonge mensen in Afrika een beter loopbaan perspectief biedt. Zij doen dat onder meer door het opzetten van trainingscentra voor jonge IT-bachelors en het bieden van geïntegreerde IT-oplossingen voor middelbare scholen. O&i is partner van Maxim Nyasa en biedt vanuit de O&i Academy trainingen aan jong talent in Ghana.

Sociale team bijeenkomsten

We organiseren teambuilding activiteiten met een sociaal karakter. Zo hebben we eens een feestmiddag opgezet voor de bewoners van het woonzorgcentrum de Koperhorst.
O&i verrast bewoners van woonzorgcentrum de Koperhorst

Innovatie en kennisontwikkeling

O&i zet zich actief in voor kennisontwikkeling en innovatie, binnen de eigen organisatie en daarbuiten. O&i is lid van het consortium The Data Tales, een multidisciplinair initiatief van onderzoekers van hogescholen en universiteiten in samenwerking met het bedrijfsleven. Binnen het consortium doen we onderzoek naar Story Mining: de mogelijkheid om die klantverhalen met data science vast te stellen. Meer over dit onderzoek.

Privacy en transparantie

O&i respecteert de privacy van haar klanten en website gebruikers. We dragen er dan ook zorg voor dat alle klant- en projectinformatie binnen een beveiligde omgeving is opgeslagen en vertrouwelijk wordt behandeld. We streven naar transparantie bij het gebruik van deze gegevens. Relevante klant- en projectgegevens zijn voor de opdrachtgever altijd op te vragen en inzichtelijk. Lees hierover meer in onze Privacy Policy