Klantgerichter werken

Klantgericht werken is binnen veel organisaties een belangrijk strategisch aandachtspunt Hoe doe je dit als je interactie met klanten zowel persoonlijk als digitaal gebeurt? Het is belangrijk dat organisaties eerst goed zicht hebben op hun eigen klantprocessen en hoe de processen bepalend zijn voor een excellente klantbeleving. Customer journey management helpt om dit inzicht te krijgen en om gericht acties te ondernemen.

Customer journey management

Wil je kunnen sturen op klantbeleving dan vraagt dat inzicht in het klantproces en dus een duidelijk beeld van de reis die een klant aflegt naar de aanschaf van een product of dienst. Dit is de customer journey. Voor het (continu) verbeteren van de klantwaarde gebruikt O&i de customer journey management aanpak. Met deze aanpak komen we snel tot een concreet resultaat. Het verbetertraject kan met deze aanpak zo groot of klein gemaakt worden als gewenst. Learning by doing is de filosofie erachter.

Onze aanpak

Vanuit onze Customer Journey Management aanpak maken we samen de reis naar een klantgedreven organisatie. Zo helpen we je bij:

  • Het in kaart brengen van de Customer Journeys en het schetsen van ontwikkelplan, Customer Journey Mapping.
  • Inzicht in de verbeterpunten en -kansen vanuit de Customer Journey en met behulp van data-analyse, Process Mining.
  • Inrichting van architectuur aan de hand van het Customer Journey Framework.
  • Visie, strategie en uitvoering op het continu verbeteren van de klantbeleving, bijvoorbeeld door optimale kanaalsturing.
  • Verbinding maken tussen de optimale klantreis en effectieve procesinrichting.

Meer weten?

Wil je starten met klantgerichter werken in jouw organisatie of wil je specifiek meer weten over het werken met customer journeys? Neem dan contact met ons op.