Whitepaper Transformatie vraagt om wendbaarheid

Wat maakt jouw organisatie wendbaar?

Bedrijven ervoeren de afgelopen jaren een groeiende turbulentie in de markt. Consumenten zijn niet meer geïnteresseerd in (standaard)producten, maar willen vooral betere en op hun persoonlijk situatie toegesneden producten. Burgers wensen een betere dienstverlening. Bedrijven willen snel op nieuwe ontwikkelingen inspelen en tegelijkertijd hun kosten in de greep houden.

De digitalisering en online dienstverlening vragen om een transformatie van de business. De selfservice die bedrijven als gevolg van digitalisering bieden, laat de klant regisseur zijn van zijn eigen proces. Tegelijkertijd loopt het vermogen om goed te kunnen aanpassen, vaak vast op interne complexiteit. Voor overheidsorganisaties is hun eigen bestaansrecht ook geen vanzelfsprekendheid meer.

Wendbaarheid en flexibiliteit zijn belangrijke thema’s die we voor een deel nog steeds tegemoet treden met de hulpmiddelen van het begin van dit millennium of zelfs uit de vorige eeuw. Bij de vraag hoe ‘agile’ of wendbaar je als organisatie moet zijn, hoort tegelijk ook de vraag hoe wendbaar je kan zijn.

 

In dit whitepaper staat het begrip ‘business agility’ centraal: wat het betekent voor organisaties, waarom zij hier wel aandacht aan moeten schenken en vooral wat de impact op informatie-intensieve organisaties in de publieke en private sector en hun management is.

We wensen je veel leesplezier!

Download het whitepaper