Onderzoeksrapport Robotic Process Automation

Impact van slimme processen op de werkvloer

Het efficiënter inrichten van processen is een bekende uitdaging voor menig proces manager. En wie denkt dat processen niet nog slimmer uitgevoerd kunnen worden, kent Robotic Process Automation nog niet.

Robotic Process Automation is een innovatieve ontwikkeling die bedrijven in staat stelt hun processen verder te digitaliseren, zonder dat aanpassing in ICT systemen nodig is.

Het concept wint in hoog tempo aan belangstelling, omdat met relatief eenvoudige ingrepen een volgende stap in procesverbetering kan worden doorgevoerd. Daarnaast creëert het ruimte voor medewerkers om zich met meer intensieve, complexe taken bezig te houden en zichzelf te ontwikkelen.

Onderzoek Robotic Process Automation

In een notendop lees je hier enkele voordelen van Robotic Process Automation voor de informatie intensieve organisatie. We bekijken in het rapport inhoeverre deze ontwikkeling terrein wint binnen organisaties: binnen welke organisaties zijn softbots al actief, welke waarde brengen ze in en wat is de impact van deze slimme processen op de werkvloer?

In dit rapport bespreken we de resultaten uit de survey Robotic Process Automation, uitgevoerd eind 2017. De respondenten in dit onderzoek zijn onder andere werkzaam in de financiële dienstverlening, (uitvoerende) overheid, zakelijke dienstverlening en de zorg.

We zoomen in op de kansen en uitdagingen die zij zien bij de inzet van Robotic Process Automation.

We wensen je veel leesplezier!