Whitepaper Data en Privacy

Nieuwe Europese wetgeving en praktische tips voor implementatie

Data en privacy, een thema waar de laatste jaren steeds meer aandacht voor is. Organisaties, overheden en social media worden dan ook met enige regelmatig aangesproken op de wijze waarop ze met klantgegevens omgaan. De nieuwe Europese privacywetgeving die zijn intrede maakt op 25 mei 2018 versterkt de positie van burgers/ klanten.

Daarmee wordt het moeilijker om (zonder goede reden en akkoord) persoonsdata te verzamelen en te delen. Ook de toezicht op deze wetgeving zal worden verscherpt en het niet navolgen van de wet kan grote boetes tot gevolg hebben.

We merken dat onze klanten zoekende zijn naar hoe zij met de veranderingen in de wetgeving om moeten gaan. Als antwoord daarop schreven wij dit whitepaper.

In het whitepaper gaan we in op alle elementen rondom data en privacy om jouw organisatie klaar te maken voor deze wetgeving:

 

  • De belangrijkste veranderingen in de privacywetgeving
  • Regels voor een praktische implementatie en borging binnen de organisatie
  • Zicht op risico’s met de Privacy Impact Assessment
  • Voorkomen van datalekken door menselijke fouten

 

We wensen je veel leesplezier!

Download het whitepaper