Wendbaarheid in Small, Medium en Large, welke maat past jou?

  3 minuten

“I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.”
– Jimmy Dean –

Hoe verbinden we ‘wendbaarheid’ aan concrete doelstellingen? Hoe passen we ‘Business Agility’ toe in een bestaand organisatieconcept? Veel organisaties willen wendbaarder worden, de uitdaging is om een toepassing te vinden van Agile werkwijzen die aansluiten op de strategische doelen van de organisatie. Agile kan en hoeft niet overal te leiden tot een totaal nieuw bedrijfsconcept a la Spotify én Agile is niet het antwoord op al uw vragen. Business Agility is op maat beschikbaar: in Small, Medium en Large.

One size fits all?

Business Agility is geen ‘one size fits all’. Ten eerste is er de definitiekwestie. Agile, ‘behendig’, is niet gelijk aan ‘Scrum’. ‘Slagvaardig’ is misschien wel een goede vertaling. Er zijn meerdere mogelijkheden om Agile te werken, waarvan Scrum een voorbeeld[1] is. Kleine teams kunnen bijvoorbeeld alleen Kanban implementeren waar grote organisaties direct naar SAFE kunnen kijken. De Agile werkwijze wordt in de praktijk op veel verschillende manieren ingepast. Soms als basis voor een herdefiniëring van het organisatieconcept,  maar veel vaker wordt gekozen voor een implementatie binnen de staande organisatie.

Maar hoe past Agile in de organisatie?

Business Agility kan alleen ontstaan wanneer je verder kijkt dan de implementatie van een set methoden en technieken. Denk bijvoorbeeld aan de organisatiecontext. Hoe past Agile binnen de staande beheerprocessen en projectenportfolio? Hoe past het in de bedrijfsstrategie en in de governance van de organisatie? Moeten alles volledig op de schop? Dat is wat we bedoelen met ‘Small’, ‘Medium’ en ‘Large’: het is zaak een keuze te maken in de maat die bij de organisatie past, op dit moment. Met een doorkijk naar het potentieel over enkele jaren. We doen dat langs het strategische, tactische en operationele perspectief.

 

 

Strategisch: de WAAROM vraag

Wat wil je met Business Agility bereiken? Welk doel dient dit middel? De zoektocht begint in een strategisch perspectief. Om met Sinek te spreken; in de doelen die een organisatie zich stelt, zit het ‘WHY’: Waarom wil je wendbaarder worden? Waarom zou je wendbaarder willen zijn? Op hoofdlijn zien we steeds dezelfde antwoorden: efficiënter samenwerken! Beter klantperspectief hanteren! (Ontwikkel-) kosten omlaag en slagingspercentage van projecten omhoog! Het is nodig om de doelen verder af te pellen en ze meer concreet te maken: hoe zou je deze doelen kunnen vertalen doelstellingen op unit- of afdelingsniveau? Door te relateren aan doelen en doelstellingen wordt de organisatie zich bewust van de noodzaak, de mate waarin en de snelheid waarmee resultaat bereikt moet zijn. Je kunt dan ook kijken hoe breed Agile ingevoerd dient te worden in jouw organisatie.

De strategische doelen kennen een interne en een externe component. Het externe component bestaat uit juridische technologische en marktontwikkelingen. Wat staat de organisatie te wachten? Wat gebeurt er als we niet snel genoeg acteren? Wat valt er om als we niets doen? De componenten samen creëren het ‘WAAROM (WHY)’ en het juiste urgentiebesef [2]. Dat is belangrijk, want dit vormt de motor onder het benodigde draagvlak voor verandering. Hoe wil je een andere werkwijze ‘verkopen’ als je niet kunt concretiseren waarom dit zo belangrijk is?

Tactisch: de WAT DAN vraag

Een duidelijk waarom is het kader waarin moet worden onderzocht ‘WAT’ we anders of meer Agile moeten maken en inrichten. We volgen nog steeds de gouden cirkel van Sinek, maar werken ook naar de juiste maatvoering toe. Als het doel van een bank is om marktaandeel te vergroten, dan maakt deze andere keuzes dan een overheidsorganisatie die voor de opgave staat om efficiënter te werken. Er zijn wel gemeenschappelijke factoren die in deze vraag mee moeten wegen. De ‘klant’ is er zeker een. Of:  ‘gebruiker’, ‘burger’, ‘student’ of ‘verzekerde’. Welke naam je ook gebruikt, de verwachting van de klant op het gebied van product en dienst moet centraal staan. Wat ga je doen om je belofte aan de klant waar te maken? Sneller ontwikkelen? De customer journey verbeteren? Moeten er bepaalde projecten uitgevoerd worden? Moet het IT-landschap anders worden ingericht met het oog op nieuwe technologie? Afhankelijk van wat er gedaan moet worden, kun je focus aanbrengen; op welk product of dienst, of welk proces (-cluster) begin je met Agile werken? Is een groeimodel naar meer Agile mogelijk en hoe ziet dat eruit? Welk deel van de organisatie ga je wendbaarder maken? Soms moet je tenslotte tijd nemen om een maatje te groeien.

Operationeel: de HOE DAN vraag

Dat brengt ons tot de HOE-vraag: als je Business Agility wil inbedden in de organisatie, hoe ga je dan van start? De organisatie kent al een bepaalde inrichting van governance, ontwikkeling & beheer, projectportfolio, projectmanagement, et cetera. Het IT-landschap zal door organische groei en verwevenheid vaak niet eenvoudig ‘wendbaarder’ te maken zijn. Ook werkprocessen, samenwerking en cultuuraspecten moeten worden meegenomen en zijn niet altijd eenvoudig aan te passen. Op het ‘HOE-niveau’ nemen we de huidige organisatie-inrichting onder de loep en moet worden bepaald hoe Agile methoden en technieken kunnen worden ingebed in de organisatie én in welke mate. Soms kan alleen het werken in sprints of het gebruik van een Kanban bord al groot effect hebben.

Samenvattend

Waarom, wat en hoe; deze drie niveaus bepalen samen de maat van Business Agility in de organisatie en vormen de basis voor een roadmap naar implementatie van een wendbare organisatie. De mate waarin wendbaarheid nodig is en op welk vlak (dienst, proces, IT, werkmethode enzovoort), bepaalt welke maat je nu nodig hebt. Begin het liefst ook Agile, liefst een maatje te klein met potentie om te groeien naar een maatje meer.

Lees ook: Maak eerst een Agile fundering, voordat je een LEAN huis bouwt

[1] Andere voorbeelden van Agile zijn onder meer DSDM, Extreme programming, RUP, zie ook (bijvoorbeeld): https://www.sixsigma.nl/wat-is-agile
[2] Kotter, Leiderschap bij verandering, 2011

cta
Deel dit artikel