Publicatie Customer Journey in kaart

Bedrijven willen steeds meer sturen op de Customer Journey. Maar slechts weinig organisaties slagen erin data over klantgedrag om te zetten in klantwaarde, omdat data versnipperd is, in compleet en moeilijk te relateren aan Customer Journeys. Hoe krijgen organisaties dit op orde?

 

Omdat bedrijven steeds beter willen kunnen sturen op Customer Journeys en daarbij niet louter meer op onderbuikgevoel afgaan, maar op feitelijke data, is inzicht in alle interacties en activiteiten met en voor de klant vereist. Alleen een integraal beeld over alle kanalen heen, geeft de Customer Journey Manager gedetailleerde informatie. Gaat het goed met de reis? Raakt de klant de weg niet kwijt? Beleeft men de reis positief? Hoe kom je daarvoor aan de benodigde data? De data is meestal versnipperd, dat kan ook niet anders als de klant de mogelijkheid heeft om over meerdere kanalen te communiceren.

 

In het vakblad AGConnect van oktober jl. brachten Jörgen Klaver en Willem Feijen een artikel uit over de toepassing van Customer Journeys.

In het artikel gaan we dieper in op:

  • De ontwikkeling van Customer Journey Management
  • De waarde en toepassing van klantdata binnen organisaties
  • Keuzes in gebruik van klantdata
  • De uitdagingen die data en analyse met zich meebrengen
  • Principes voor Customer Journey analyse

 

 

 

Download de publicatie