Maak eerst een Agile fundering, voordat je een LEAN huis bouwt

  3 minuten

De afgelopen tijd zien we oude organisaties verdwijnen en nieuwe bedrijven sterk groeien (denk aan V&D en AirBnB). Organisaties moeten steeds sneller en flexibeler reageren om overeind te kunnen blijven staan. Bekende methodes als LEAN en Agile/Scrum bieden handvatten om concurrerend te blijven in deze hectische tijden. Ze zijn belangrijk om snelle ontwikkelingen bij te benen. We kiezen daarbij vaak voor de één of de ander, maar moeten we ze wel gescheiden houden? LEAN is vooral sterk in het efficiënter maken van je organisatie, het richt zich minder op de structuur van de organisatie. Kun je met Agile/Scrum de fundatie bouwen om de LEAN cultuur beter te borgen?

Korte introductie in LEAN

Weet je nog niet precies wat LEAN management is? In vogelvlucht zijn de vijf principes van LEAN: waarde, waardestroom, flow, pull en perfectie. Daarnaast zijn er zijn vier stromen die belangrijk zijn voor het succesvol implementeren van LEAN op de werkvloer (GEMBA): LEAN leiderschap, Inspireren, Train/begeleid/coach en Verbeteren. Hoewel aandacht voor het begeleiden essentieel is voor LEAN, worden er vanuit de methode geen specifieke structuren uitgetekend.

We versimpelen de theorie voor nu tot de drie onderdelen: Waarde, Pull, en werkvloer (GEMBA).

  1. Waarde relateert aan kostprijs. Heb je de organisatie zo ingericht dat we tegen zo min mogelijk kosten een zo goed mogelijk resultaat bereiken?
  2. Pull zou je kunnen relateren aan klantgerichtheid. Bied je datgene aan wat de klant als waarde/behoefte ervaart?
  3. Werkvloer (GEMBA) sluit aan op het creëren van de verandering. GEMBA staat voor degenen die waarde toevoegen aan het product.

 

LEAN: de uitdagingen

Organisaties die LEAN inzetten krijgen vrijwel allemaal te maken met drie belangrijke uitdagingen. De eerste uitdaging is het maximale uit LEAN te kunnen halen en dit continu te perfectioneren. Om LEAN verbeteringen structureel te maken moeten (herhaal)cycli kort zijn en concrete doelen gesteld worden.

Een tweede uitdaging is dat LEAN wel veel handvatten biedt om verbeteringen door te voeren, maar het lastig is om deze nieuwe manier van werken vol te houden. Vaak is het niet geborgd in de organisatie en vallen organisaties terug naar oude gewoontes. Zo ontstaat er opnieuw verspilling, afdelingen zijn niet langer op elkaar afgestemd. Centrale coördinatie en continue verbeteringen zijn hiervoor essentieel.

De derde uitdaging omvat het verandermanagement. De aanleiding om te starten met LEAN komt vaak vanuit het management, wat de aansturing kan verbeteren maar ook vertroebelen. De LEAN-theorie stelt duidelijk dat het werk zich op de werkvloer (GEMBA) afspeelt. Management is zelf eigenlijk verspilling volgens LEAN, maar toch noodzakelijk. Er moet intrinsieke motivatie zijn om steeds beter resultaat te behalen binnen het team. Aansturing door hoger management of externen resulteert vaak in het omgekeerde. Het doel zou moeten zijn volwassen zelfsturende teams.

Herkenbaar? LEAN biedt genoeg instrumenten om effectiever en klantgerichter te werken en toch kunnen we de uitdagingen niet 100% oplossen. Misschien kunnen we iets leren van Agile/Scrum?

 

Agile/Scrum werken: het ontbrekende puzzelstuk voor LEAN?

Daar waar LEAN richt zich op de efficiënte van werkprocessen ( hoe kun je effectiever samenwerken in de keten zodat er minimaal verspild wordt?) belicht Agile/Scrum een ander niveau ( hoe kunnen we de teams en structuren zélf aanpassen voor maximale flexibiliteit, motivatie en verbeterkracht?) Laten we kijken naar de uitdagingen uit het vorige stuk: maximaal benutten van LEAN, borging en cultuurverandering.

 

Agile/Scrum is gericht op concrete organisatorische veranderingen met andere verantwoordelijkheden en functies, zoals bijvoorbeeld een Product Owner en Scrum Master. Binnen de zogenaamde Retrospectives brengen teams elke sprint (nieuwe) verbeteringen aan het licht. Omdat het team verbeteringen zelf oppakt, is er minder weerstand tegen de veranderingen. De organisatie wordt “fysiek” aangepast (zit in de systematiek gebakken) om gericht te zijn op continu verbeteren, waarmee je een fundering bouwt voor LEAN.

 

LEAN vraagt veel van een multidisciplinaire organisatie, maar schrijft geen structuren voor om mandaat te krijgen over de ketens. Hierin is Agile/Scrum juist heel sterk en introduceert het de rol van Product Owner. Deze rol is gericht op ontwikkelen van het product/dienst en is het aanspreekpunt voor de interne stakeholders en de klant om zodoende maximale (klant)waarde te kunnen genereren. De Product Owner is geen manager en kan zich puur richten op de efficiëntie van de gehele keten. De Product Owner heeft het mandaat, er is maar één kapitein die beslissingen neemt ten behoeve van de keten/organisatie.

 

Iedere verandering is spannend. Vanuit Agile/Scrum loopt er een dedicated Scrum Master met een team mee om deze te ondersteunen en te begeleiden in de continue transitie. Scrum is vooral een andere manier van werken, niet van bovenaf gestuurd met een vastliggend plan. De zelfsturende teams van specialisten zijn constant op zoek naar de beste oplossing voor het probleem. De ideale Scrum Master maakt zichzelf op de lange termijn zelfs overbodig: het team kan het dan volledig zelf. Het zelfsturende, multidisciplinaire karakter zorgt voor intrinsieke motivatie en de positie van de manager verandert, waardoor deze laag kleiner kan worden of langzaamaan verdwijnt.

 

Lean en Agile brengen versnelling in continu verbeteren

LEAN en Agile combineren lijkt complex, maar het kan de implementatie van continu verbeteren juist versnellen. De fundering maken met Agile en daarna kennisgeven van LEAN aan teams, zorgt ervoor dat je organisatie uitdagingen van twee kanten benadert. Richt je op waarde, Pull en de werkvloer, met aanvullingen van Agile/Scrum. Je kunt al snel met kleine stappen beginnen:

  • Bepaal per keten of systeem een Product Owner en geef deze mandaat.
  • Investeer in coaching door goede Scrum Masters of Agile coaches die ook LEAN begrijpen.

Goede coaching van teams betaalt zich terug in vitaliteit en betrokkenheid. Zo bouw je de fundering vanuit het enthousiasme en zelfsturend karakter van Agile/Scrum, waarna je er een stevig LEAN-huis op kunt zetten.

 

Lees ook: De organisatie als blokkendoos: wendbaarheid en legolisering

Deel dit artikel