Houdbaarheid van de Suwiketen: alle schakels aangehaakt?! [deel 2]

  2 minuten

Toekomstperspectief van Suwiketen en Suwinet

In het vorige deel van deze blog is er gekeken naar de huidige situatie van de Suwiketen. In dit deel wordt er antwoord gegeven op de vraagstukken met betrekking tot de Suwiketen

Een van de belangrijkste trends betreft eventuele toevoeging van burgers als nieuwe afnemersgroep. Deze trend zal de toekomst van Suwinet sterk kunnen gaan beïnvloeden. Ook het ministerie van SZW ziet deze trend als bepalend voor de nabije toekomst in het Sociale Domein. Vanuit SZW is daarom een apart programma gestart voor de toekomst van gegevensuitwisselingen. BKWI is hierbij als stakeholder betrokken. Meewerken aan realisatie van deze behoefte versterkt het bestaansrecht van de Suwiketen en de faciliteit Suwinet voor de langere termijn.

Op basis van de eerder geschetste trends en de ontwikkelingen in het sociale domein, kunnen de genoemde vragen bij het gestelde dilemma worden beantwoord. Daarmee kan ik een beeld schetsen, hoe o.a. het toekomstperspectief van de Suwiketen en Suwinet kan worden bepaald.

 

Hoe behoudt je alle relevante partijen aangehaakt in Suwinet, als onderdeel van de keten?

  • Door verandering van ketendoelstelling om meer informatie binnen de keten te delen, waarbij ook direct aan burgers informatie wordt gedeeld;
  • Door verbreding van bronnen die gegevens aanbieden (door bijvoorbeeld ook partijen ten behoeve van schuldhulpverlening van dienst te zijn) en verbreding van aantal type afnemers;
  • Door het blijvend kunnen garanderen van de betrouwbaarheid van gegevensuitwisseling in de keten (met het gesloten netwerk Suwinet, wat voldoet aan o.a. alle AVG eisen);
  • Doordat standaarden en afspraken belangrijker zijn dan de voorzieningen. In de Suwiketen is het fundament gelegd door met standaarden en afspraken tot gegevensuitwisseling te komen. Voldoet een aanvraag niet, dan krijg je de gegevens ook niet. Wel zo veilig aangaande de vereiste doelbinding[1] van afnemers!

 

Hoe kunnen partijen overtuigd blijven van de voordelen welke Suwinet biedt?

Door het continue blijven toepassen van innovaties en nieuwe technologie zodat:

  • Nieuwe vormen van dienstverlening ontstaan. Bijvoorbeeld middels een platform van services voor het gebruik in apps;
  • Digitale berichtoplossingen veranderen van pull naar push. Bijvoorbeeld door abonnement-services op bronnen aan te bieden waarbij verandering binnen de registratie van een bron direct gedeeld wordt met afnemers/ abonnementhouders.
  • Als de functionele toepassing van de Suwiketen mee beweegt met de behoefte van de omgeving:
  • Door een andere aansluitingsvorm in de keten voor backoffice afdelingen. Gegevens worden dan niet enkel opgevraagd, maar direct worden ingelezen in backoffice systemen. De meerwaarde voor de afnemers is duidelijk; minder handmatige handelingen, minder foutgevoelige verwerking, vermindering administratieve lasten doordat gegevens direct beschikbaar zijn in de systemen van de afnemers;
  • Wanneer een aansluiting op Suwinet niet enkel beperkt wordt tot ketenpartijen, maar ook opengesteld wordt voor bijvoorbeeld burgers, waarbij informatie uit bijvoorbeeld Suwinet via apps beschikbaar komt.

 

Toekomstbeeld

Wat de toekomst brengt dat weet niemand. Duidelijk is wel dat verandering per direct gewenst en noodzakelijk is, zodat informatie-ketens ook in de toekomst hun bestaansrecht behouden. Het is duidelijk dat de omgeving (ketenpartijen, maar ook gerelateerde overheden) meer verwacht van de keten en gegevensuitwisseling. In de nabije toekomst ligt er voor BKWI een grote uitdaging om als dienstverlener alle ketenpartijen aangehaakt te houden. Zowel het doel maar ook de functie van de keten zal daarbij veranderen. Dus moeten er in de keten andere diensten aangeboden worden. De focus kan en zal daarbij niet enkel meer liggen op informatiekoppelingen tussen keten partijen om data te delen.

 

Conclusie

Het niet hebben van een duidelijk antwoord op gevraagde veranderingen, kan betekenen dat alternatieve partijen buiten de keten al in de nabije toekomst grip krijgen op alle partijen in het Sociale Zekerheid en Werk domein (en wellicht daarbuiten). Het bestaansrecht van Suwinet in de keten kan alleen verlengd worden als alle huidige schakels aangehaakt zijn en blijven én voortdurend bediend worden met aanvullende (innovatieve) services binnen de keten.

[1] Wettelijk is bepaald welke partij (en daarbinnen welke functionaris) specifieke gegevens over Werk en Inkomens wel of niet mag inzien.

Deel dit artikel