Employee journeys: de manier om zorg- professionals te behouden?

  2 minuten

Met een omvang van 1,2 miljoen arbeidskrachten is de zorgsector één van de grootste sectoren van de Nederlandse arbeidsmarkt. De bevolkingsgroei en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat de vraag naar arbeidskrachten in de zorg de komende jaren alleen maar groter wordt.

En juist deze sector heeft te maken met een oplopend personeelstekort. Het ministerie van Volksgezondheid heeft becijferd dat als er niet wordt ingegrepen, het tekort in 2022 op kan lopen tot 125.000 arbeidskrachten. Het is daarom voor zorginstellingen van levensbelang om personeel te behouden. Maar hoe doe je dat in zo’n krappe arbeidsmarkt? Employee journeys kunnen hierbij een effectief hulpmiddel zijn.

Algemene oplossingen voor een complexe sector

Voordat we ingaan op employee journeys, gaan we even terug naar de tekorten in de zorgsector. Oorzaken voor de tekorten zijn door verschillende onderzoeksrapporten al geïdentificeerd. Redenen dat mensen niet toetreden tot de zorgsector of de sector verlaten zijn grofweg de hoge werkdruk, het draaien van extra diensten en de onderwaardering van beroepen. Om de tekorten terug te dringen heeft de rijksoverheid het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ opgesteld. Onderdeel van het actieprogramma zijn onder andere de bekende ‘Ik zorg’-reclamespotjes op tv, imagoverbetering van de sector en het stimuleren van zij-instromers. Een kwestie van implementeren en uitvoeren zou je zeggen.

Maar zoals vaker is de werkelijkheid toch complexer. De zorgsector is immers een sector met een grote diversiteit en dat zorgt voor accentverschillen zorginstelling. Dat betekent ook dat er op verschillende manieren bekeken moet worden hoe zorginstellingen professionals kunnen vasthouden. Het toepassen van employee journeys maakt dit mogelijk.

 

Besteed naast de patient journey ook aandacht aan de employee journey

Het gebruik van de journey methodiek is niet nieuw binnen de zorgsector. Zo wordt het nu al ingezet om een beter inzicht te krijgen in de ervaringen van de patiënt. Lees meer hierover in deze blog. Inzicht in deze ervaringen stelt de zorginstelling in staat om datgene te waarborgen of veranderen wat er voor de patiënt écht toe doet. Of vrij vertaald: gewoon de juiste dingen doen. En dit laatste wil je uiteraard ook als het gaat om je eigen medewerkers. Gewoon de juiste dingen doen.

 

Het mappen van een employee journey vraagt om een aanpassing van de journey methodiek

Met de employee journey brengt een zorginstelling in kaart welke touchpoints er zijn tussen de professional en de instelling. In tegenstelling tot een customer of patient journey, waar raakpunten tussen klant/patient en organisatie in behapbare aantallen voorkomen binnen een korte tijdsperiode, is bij een employee journey sprake van een oneindig aantal raakpunten tussen werknemer en werkgever over een veel langere tijdsperiode.

Dit wijst dus op tal van beïnvloedingsmomenten die gezamenlijk de werkbeleving van een werknemer vormen. Dit verschil zorgt ervoor dat je een employee journey anders moet mappen dan een customer of patient journey.

 

Het mappen van een employee journey

Om een employee journey goed te mappen is het belangrijk om eerst in grote lijnen de werkbeleving bij belangrijke perioden uit het werkende verleden van de zorgprofessionals te beschrijven. Zo zoek je welke perioden bepalend zijn geweest voor de manier waarop zij nu tegen de organisatie aan kijken. Zowel de positieve als negatieve. Deze perioden onderzoek je vervolgens om te kijken welke specifieke momenten bepalend zijn geweest en waar het verbeterpotentieel zit. Door de journey op deze manier steeds verder af te pellen kom je van iets abstracts, zoals een gevoel, uit bij concrete acties waarmee je dit gevoel in het vervolg kunt beïnvloeden. Dit zou bijvoorbeeld effectief kunnen zijn in de volgende situatie zoals genoemd in dit krantenartikel van Trouw waarin zorgprofessionals structureel kampen met personeelstekort met alle gevolgen van dien.

Gaat dit mij nu helpen om mijn zorgprofessionals te behouden? Jazeker. Met het toepassen van een employee journey krijg je inzicht in de momenten die er voor hen echt toe doen. Het inzicht geeft je houvast en handvatten om acties te identificeren. Acties die hard nodig zijn om zorgprofessionals te behouden.

Wil je weten wat employee journeys voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

New call-to-action
Deel dit artikel