De gemeente Rotterdam in digitale vooruitgang

  3 minuten

Ontwikkeling in mens en techniek

Rotterdam is één van de meest indrukwekkende wereldsteden om te bezoeken volgens de Lonely Planet. De stad is iconisch: met haar rijke architectuur, belangrijke Europese haven, de no-nonsens mentaliteit en innovatief karakter.

Deze stad die continu in beweging is, staat voor een grote verandering. De gemeente Rotterdam ziet de kansen van data en wil de komende jaren de omslag maken naar een informatie gedreven sturing van besluitvorming en uitvoeringsprocessen. We spreken met Martijn Groenewegen, Manager Informatiemanagement, over de digitale transformatie die de gemeente Rotterdam inzet en de uitdagingen die hij ziet voor de publieke sector.

Digitale ambities waarmaken

De gemeente Rotterdam verwerft momenteel een Data & Analytics platform. Het platform moet de ambities van de organisatie ondersteunen. Zo wil Rotterdam sneller kunnen reageren op wat er in de stad gebeurt en beter kunnen sturen op resultaten en samenhang. Ook efficiënter werken en meer informatie gedreven beleidskeuzes maken, zijn wensen waarin data analyse een belangrijke rol speelt. In de zestien jaar dat Martijn voor de gemeente Rotterdam werkt, ontwikkelde hij een bijzondere passie voor proces- en informatiemanagement. Met zijn brede ervaring en nieuwsgierige blik, zoekt hij steeds nieuwe verbindingen tussen Informatiemanagement en het primaire proces. Hij ziet de kansen van data en onderzoekt de mogelijkheden voor de uitvoerende organisatie.

Martijn: ‘Binnen het programma ‘Informatiegestuurd Werken’, verkent de gemeente Rotterdam samen met onder meer de Erasmus Universiteit en Rotterdamse hogescholen mogelijke use cases. We willen bijvoorbeeld inzicht krijgen in hoe jeugdwerkloosheid zich ontwikkelt en welke interventies in een loopbaan van een jongere positief dan wel negatief effect hebben. Daarnaast werken we toe naar een Data Analytics platform, waarbinnen het mogelijk is om data te verzamelen, analyseren en presenteren. Met deze initiatieven zijn wij continu op zoek naar verbetering van onze dienstverlening en de ontwikkeling naar een meer data gedreven organisatie.’

Uitdagingen voor een data gedreven gemeente

Martijn ziet drie uitdagingen om de verandering van de grond te krijgen. Namelijk het creëren van bewustzijn, het vinden van de aansluiting met de praktijk (business) en het ontwikkelen van kennis. Het afgelopen jaar zette Martijn actief in op de bewustwording binnen de organisatie: ‘Er ontstaan valer potentiële projecten waarbij data een belangrijke toegevoegde waarde kan leveren. Zo doen we de eerste ervaringen op. De overheid is  een echte data-fabriek, waardoor er veel kansen zijn. Bijvoorbeeld in samenwerking met TNO werken we aan de mobiliteit in de stad en onderzoeken we de mogelijkheden van een dynamische en real-time route voor het legen van ondergrondse vuilcontainers. Een ander voorbeeld is het kunnen voorspellen van de belasting van het wegdek en zodoende te komen een efficiëntere planning van reparaties, zonder dat fysieke inspanning nodig is.’

‘Er hangt een bepaalde romantiek rondom innovatie’ vervolgt Martijn. ‘Je ziet vaak dat een project vol ambitie start in een pilot of Proof of Concept, maar opschalen blijkt lastig. De techniek zelf blijkt vaker een interessantere reden om te starten dan een daadwerkelijk uitvoeringsprobleem. Een belangrijke reden hiervoor is het ontbreken van de nodige kennis. We moeten echt leren innoveren en meer durf tonen. Er is een enorm rijkdom aan ideeën binnen de gemeente, maar nog te weinig alertheid of bewustzijn en knowhow om ze op te pakken en uit te testen.’

Martijn: ‘Om de gewenste kennis, maar vooral vaardigheden te vergroten, zijn we op zoek naar nieuw (en vaak jong) talent. Maar ook het bijscholen van medewerkers is een goede optie. Medewerkers vanuit de uitvoering hebben namelijk al de juiste voorkennis en ervaring in huis om een goede analyse te kunnen maken. Ik speel vaker met de vraag wat er zou gebeuren wanneer er meer data-bewustzijn en analysekennis aanwezig is dicht bij de uitvoering. Ik ben er van overtuigd dat opleidingen in data-analyse zichzelf dubbel en dwars terugverdienen.’

Werken aan innovatie gemeente Rotterdam, bron Citylab

Trainen in technieken

O&i is kennispartner van de gemeente Rotterdam. We werken samen aan het efficiënter inrichten van processen met behulp van innovatieve technieken, zoals Process Mining.

Martijn: ‘Inzichten vanuit Process Mining zijn direct toepasbaar. Echter, om de juiste inzichten te krijgen is goede kwaliteit van data nodig. We zien dat de methode nu vooral wordt toegepast om de rechtmatigheid van processen na te gaan. Zo wordt de toepassing van Process Mining binnen Finance & Control onderzocht en willen we de techniek inzetten om ons ERP efficiënter in te richten.

Ontwikkelingen voor de toekomst

Onlangs maakte Martijn een inspiratiereis naar Sillicon Valley. Hij vertelt: ‘Deze reis gaf een enorme boost; ik was vooral onder de indruk van de grootsheid van doelstellingen en de snelheid waarmee nieuwe toepassingen ontstaan. Maar mij werd ook duidelijk dat innovatie vooral een streng selectieproces is en dat het belangrijk is om snel kleine stappen te durven nemen en het effect te toetsen. Blijkt iets bruikbaar in een kleine setting, dan wil je vervolgens wel snel opschalen. Zowel bij het selectieproces als opschaling ligt voor onszelf nog wel een uitdaging.’

‘We willen als gemeente Rotterdam vooral een leidende positie innemen als het gaat om digitale vooruitgang; innoveren en volgen verhouden zich niet goed tot elkaar. Je zult zelf de innovatie voor anderen moeten maken en die wil is er,’ vervolgt Martijn. ‘De overheid zal zich de komende jaren steeds meer ontwikkelen tot een faciliterend en verbindende platform. Hier zullen straks vraag en aanbod van dienstverlening elkaar ontmoeten. De overheid neemt hier een regisserende rol in en bewaakt de kwaliteit.’

 

Wil je meer informatie over data gedreven verbeteren of heb je interesse in de Process Mining training? Lees onze blogreeks over dit onderwerp of bekijk het trainingsaanbod van de Academy.

Deel dit artikel