Agile werken binnen de financiële sector: zo werk je daar naar toe

  3 minuten

De financiële sector staat onder druk, dat is al een tijd het geval. We kunnen deze spanningen vanuit verschillende perspectieven bekijken. Vanuit het klantperspectief, bijvoorbeeld, is er sprake van snel veranderende eisen aan de financiële dienstverlening. Klanten hebben steeds in een hogere mate behoefte aan digitale kanalen, aan een andere vorm van dienstverlening (bijvoorbeeld 24/7 selfservice.) en aan direct persoonlijk contact wanneer nodig.

Vanuit het perspectief van de toezichthouders worden banken vooral geconfronteerd met de strengere wet- en regelgeving  voor financiële dienstverlening. Hierbij kan gedacht worden aan de Integriteitswetgeving en de nieuwe Europese Privacy Verordering (GDPR).

Tot slot staat voor veel instellingen binnen deze sector het verdienmodel onder druk. Door deze commerciële druk ligt er een grote uitdaging in het aanpassingsvermogen en de executiekracht van de organisatie.

Een keuze van veel banken is om Agile werken te introduceren als middel om meer balans te vinden in al deze uitdagingen. Uiteindelijk wordt met Agile werken beoogd een bedrijfsvoering te ontwikkelen die flexibel is, een snelle reactietijd naar de markt heeft, leidt tot betere financiële resultaten en waarbij wordt voldaan aan alle wet- en regelgeving.

Hoe werk je toe naar een niveau van ‘Agile werken’ dat leidt tot een optimale balans in al je organisatie-uitdagingen?

 

De lerende organisatie

Of het nu gaat over het introduceren van een nieuw product, een nieuw proces of een nieuwe manier van werken; de verandering heeft altijd impact op een organisatie. Zo ook bij Agile werken. Het doorleven van nieuwe principes vraagt tijd. Zo kan er weerstand zijn tegen dit nieuwe werken. Het vergt een flinke dosis doorzettingsvermogen om het tot in het gedrag van alle medewerkers (van topmanagement tot de medewerkers op de werkvloer) te krijgen.

Bij Agile werken staan de teamprestaties voorop, individuele prestaties zijn minder belangrijk. De competenties en vaardigheden die nodig zijn voor excellerende Scrum teams, lijken veel op die van de werknemer van de toekomst. Namelijk, flexibel, open, creatief, innovatief, adaptief, kan goed samenwerken, wil continue blijven leren en zich ontwikkelen. Dit betekent ook dat er een andere rol van het management nodig is: minder sturend en beheersmatig en meer faciliterend en coachend. Agile werken doet een beroep op de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van een ieder binnen de organisatie.

In de financiële sector is deze verandering extra lastig. Tot een paar jaar geleden was deze nog zeer traditioneel als het gaat om cultuur, managementlagen en met een medewerkersbestand met gemiddeld veel dienstjaren. Banken waren robuuste organisaties met een belangrijke plek in de samenleving en economie. Daarnaast is er weinig tijd voor om al deze historie om te buigen naar een nieuwe organisatie.

 

lerende organisatie business agility

 

Agile werken binnen de staande organisatie

Binnen mijn huidige opdracht bij een internationale Verzekeringsmaatschappij herken ik de uitdagingen om het Agile werken binnen de organisatie effectief te implementeren. De betreffende organisatie is gestart met het uitvoeren van de Scrum principes. De elementen en principes zijn ingericht en de traditionele projectorganisatie is hier ondersteunend aan. Hierdoor ontstaat er een mix van de ‘oude’, bekende, manier van werken en het nieuwe Agile werken. In kleine stappen kunnen we op deze manier vanuit de “Retrospectives” (de evaluatiemomenten) verbeteringen aanbrengen richting de nieuwe werkwijze.

Aan de hand van een voorbeeld licht ik dit verder toe.

 

Op dit moment houden we een meeting waarin, naast de voorbereiding van werk, we ook een sprintplanning maken. Binnen de ‘grooming’ wordt per userstory (ontwikkelpunt) de functionaliteit van het nieuwe product zo scherp mogelijk gedefinieerd. Daarna bepaalt het team de waarde van elk individueel ontwikkelpunt, de zogenoemde pokerplanning. Hierdoor kan het zijn dat de ontwikkelpunten van het product nog niet compleet in kaart zijn. Desondanks wordt er een schatting van de ontwikkeltijd gedaan voor de sprintplanning.

Uit onze ervaring bleek dit niet efficiënt en effectief. We besloten tijdens een evaluatie de twee elementen van elkaar te scheiden. Op deze manier maken we de functionele beschrijving van ontwikkelpunten completer én is in de sprintplanning de complexiteit beter in te schatten en tenslotte te plannen. Het is een mooi voorbeeld van in kleine stappen werken aan een korte en herhalende cyclus om te verbeteren en wendbaarder te worden.

 

Agile werken vraagt om flexibiliteit

Een belangrijk begin ligt in het loslaten van het oude patroon. Dat betekent dat er gedurende een periode de oude vertrouwde werkwijze en het nieuwe agile werken naast elkaar plaatsvinden. Dit hoeft helemaal geen probleem te zijn. Integendeel, de eerste stappen in Agile werken zijn zo veel gemakkelijker te zetten. Gezien het iteratieve karakter van bijvoorbeeld Scrum is er meer dan genoeg ruimte om toe te werken naar de optimale manier van Agile werken. Het is net Agile werken!

Lees ook: Wendbaarheid in Small, Medium en Large. Welke maat past jouw organisatie?

 

Deel dit artikel