ACP certificaat voor O&i management consultants

  1 minuut

O&i management consultants is door de Ooa (Orde van organisatiekundigen en -adviseurs) wederom benoemd tot Accredited Consulting Practice (ACP).

Een ACP is een adviesbureau dat heeft aangetoond dat de professionaliseringsactiviteiten van het bureau voldoen aan de eisen van de Ooa en daarmee aan die van ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes). Daarbij gaat het om een toets op de professionele standaard die het adviesbureau hanteert voor de interne opleiding, ontwikkeling, beoordeling en kwalificatie van de adviseurs en de interne systemen die dit waarborgen.

In de audit kijkt de Ooa vooral naar wat is gerealiseerd rondom professionalisering en ontwikkeling. Het auditrapport spreekt over O&i als sterke organisatie met een hoog ambitieniveau. Daarin valt op dat medewerkers intensief werken aan hun ‘personal branding’ en zich op basis daarvan te profileren in de markt en onderscheid te kunnen maken bij de realisatie van projecten. Enkele typeringen:

  • ‘Bij O&i wordt veel aandacht besteed aan het vinden, boeien en binden van mensen. Er heerst een hoge mate van verbondenheid en betrokkenheid.’
  • ‘Naast de ruime mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, vindt kennisuitwisseling vooral informeel plaats.’

Dirk de Wit, managing consultant: ‘O&i heeft sinds 2007 een accreditatie. Voor ons is deze heraccreditatie belangrijk omdat het aantoont dat door de jaren heen de professionele ontwikkeling van onze adviseurs steeds hoog in het vaandel heeft gestaan. En dat geldt voor alle niveaus. We zijn er trots op dat de Ooa ons wederom deze waardering geeft. Daarmee behoren we tot een select gezelschap van adviesbureaus die deze accreditatie hebben. Voor onze opdrachtgevers is het vooral van belang dat we blijven investeren in onze adviseurs. Het is dan ook onze doelstelling om onze ervaren adviseurs te laten certificeren tot Certified Management Consultant.’

Over de ACP certificering

Om de kwaliteit en mate van ontwikkeling van adviseurs te kunnen bepalen, hanteert de Ooa de BoKS en het daarbij behorende professionaliseringskader, dat gebaseerd is op het ICMCI competentiemodel. De BoKS beschrijft de verschillende fasen van het adviesproces. Het professionaliseringskader geeft een overzicht van de competenties die ontwikkeld moeten zijn bij een organisatieadviseur, die het CMC- predikaat voert.
Meer weten over ACP? www.ooa.nl/acp-certificering

 

 

Deel dit artikel