5X5 hoe de millennial toegevoegde waarde levert aan wendbare organisaties

  5 minuten

De media staan vol vurige betogen over de millennial. Deze zou vooral zijn zin willen doordrijven, is lui, ongeduldig, stressgevoelig, overschat zichzelf en kan niet samenwerken. Daarnaast is de millennial ook nog eens de hele tijd met zijn telefoon in de weer en niet loyaal naar zijn werkgever. Uit verschillende onderzoeken blijkt, gelukkig, dat dit meestal misvattingen zijn. In deze blog vind je 5X5 manieren waarop en hoe de millennial wel van toegevoegde waarde kan zijn binnen een wendbare organisatie, mits je zijn of haar potentieel weet te benutten en te behouden.

De millennial, ook wel bekend als ‘generatie Y’, is geboren na 1982 en voor 2000*. Hij of zij groeide op in een omgeving waar technologische en sociaaleconomische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Maar wat kenmerkt deze moderne wereldbewoner nu echt?
Allereerst is dat de vertroetelende aandacht die hij van zijn opvoeders kreeg. Met als gevolg een zelfverzekerde, optimistische generatie die gewend is om zijn zin te krijgen. Ondanks deze grotendeels vooroordelen kan de ervaring van de millennial met techniek, de verworven maatschappelijke waarden en zijn drijfveren om impact uit te oefenen, juist van grote van toegevoegde waarde zijn voor een organisatie. Het zijn de eigenschappen die een organisatie  wendbaar maken. De keerzijde is dat bedrijven deze arbeidspopulatie, 35% van de totale arbeidspopulatie, moeilijk kunnen vasthouden. Redenen hiervoor worden beschreven in de veelgelezen LinkedIn blog: Why Millennials Keep Dumping You.

 

5 Manieren waarop de millennial waarde kan toevoegen

1. De millennial helpt de digitale transformatie te versnellen

Over het algemeen zit de millennial barstensvol ideeën over hoe hij of zij de digitale transformatie vorm kan geven. Of dit nu gaat om de transitie naar een data gedreven organisatie of een versnelling van technologie implementaties. Generatie Y is opgegroeid met het Internet, maar is hiervan niet volledig afhankelijk. Dit is wel het geval bij generatie Z (geboren na 2000). De millennial zal dan ook nieuwe systemen en applicaties in rap tempo adopteren en tegelijkertijd de technologieën die ze als consument gebruiken op professioneel vlak willen toepassen. Dat is nodig, want om als organisatie succesvol op het gebied van digitale transformatie te zijn, zal je moeten openstaan voor de ideeën van de jonge generatie. Er valt een hoop van hen te leren. Neem hun ideeën mee in de beslissingen die genomen moeten worden op weg naar een digitale organisatie.

2. De millennial helpt bij de introductie van nieuwe methoden van samenwerken

Traditionele hiërarchische vergaderingen over het onderhanden werk zijn niet meer van deze tijd. Nieuwe methoden van samenwerken, zoals Agile en Scrum, hebben hun effectiviteit inmiddels bewezen. Deze vormen passen goed bij de mindset van de millennial. Er op deze manier minder sprake van hiërarchie en meer verantwoordelijkheid van alle teamleden. Daarnaast zal de millennial in zijn enthousiasme de organisatie op sleeptouw nemen om dit te ontwikkelen.

3. Werken aan continue verbetering van de organisatieresultaten én met een doel hoger dan omzet

Het maatschappelijk belang is booming. De millennial wil graag werken bij een organisatie die een hoger doel nastreeft dan enkel winst. Daar zal hij dan ook gretig naar op zoek gaan. Het zorgen van een bepaalde impact op de samenleving is voor velen van belang. Sterker nog, de millennial is van mening dat organisaties bij lange na niet doorhebben hoeveel ze kunnen betekenen voor de wereld. Een overtuigend voorbeeld hiervan is , die met de ontwikkelingen binnen zijn organisaties Tesla, SpaceX and SolarCity continu streeft naar een betere wereld. Of een nieuwe wereld (onderzoek naar leven op Mars). Tegelijkertijd is hij met zijn organisatie zeer succesvol. De millennial zal hier deel uit van willen maken, zodra hij overtuigd is van de mogelijke maatschappelijke impact van een organisatie. Sterker nog, de millennial zal zich verantwoordelijk voelen voor het realiseren van deze doelen van de organisatie.

4. Verbeteren van de bestaande (klant)processen

Zet de millennial in bij het evalueren van bestaande bedrijfsprocessen. Grote kans dat hij met verfrissende ideeën aan tafel verschijnt over hoe bepaalde dingen anders kunnen. Niet alleen vanwege het gebrek aan ervaring, maar ook vanwege de andere invloeden op het gebied van technologische en sociaaleconomische ontwikkelingen. Volgens de Millennial Survey 2017, uitgevoerd door Deloitte, voelt de millennial zich het meest invloedrijk en verantwoordelijk ten opzichte van de klanttevredenheid.

5. De millennial wil impact maken, geef hem die ruimte

Een veelgelezen quote als het gaat over de millennial luidt: “Dat is die generatie die niet meer hun hele leven voor dezelfde baas wil werken”. De millennial wil werken in een organisatie in ontwikkeling en zal daar zelf ook naar streven. Hij zal zelf onderdeel willen zijn van een groeiende organisatie met een sterke visie op de toekomst en waar nog van alles mogelijk is en aandacht is voor ‘mens’ en persoonlijke ontwikkeling.

 

5 Manieren hoe de millennial waarde kan toevoegen

1. Stel hoge verwachtingen voor sneller bereiken van doelen

De millennial wil graag het gevoel hebben eigen baas te zijn. Stel hoge verwachtingen, wees duidelijk in de communicatie, maar geef wel genoeg vrijheid en flexibiliteit om de millennial zelf te laten bepalen op welke manier de verwachtingen te behalen. Het helpt hierbij om duidelijke doelstellingen te formuleren en deze ook meetbaar te maken.

2. Bouw aan een vertrouwensrelatie en geef positieve feedback

De millennial heeft de skills om zichzelf overtuigend te presenteren naar de buitenwereld, maar is van binnen net zo onzeker als oudere generaties. Zorg dat je een vertrouwensband met hem opbouwt en geef positieve feedback. Dit heeft een positief effect op de loyaliteit van de millennial richting de organisatie en vergroot de motivatie, dat bijdraagt aan de bedrijfsresultaten. Met het geven van opbouwende kritiek moet zorgvuldig worden omgegaan, want het kan de millennial snel demotiveren.

3. Zorg voor een drive om continu te ontwikkelen

Geef de millennial ruimte om eigen ideeën en vaardigheden te ontwikkelen en stuur hier actief op. Doe dit door beperkte middelen en tijd te geven, maar wel opnieuw de vrijheid om het op een eigen manier mogen uitvoeren. Een cultuur van experimenteren en leren gaat hierbij hand in hand.

4. Leer van de millennial!

Generatie Y wil graag gehoord worden, en terecht, want ze hebben een frisse blik op allerlei opvattingen die binnen de organisatie kunnen bestaan. Met hulp van de millennial kan je op de toekomst voorbereid zijn. Ga met de millennial in gesprek. Ontdek welke apps en toepassingen voor jou en het bedrijf een toegevoegde waarde kunnen hebben en adopteer ze waar mogelijke. De beste oplossingen en innovaties vinden plaats als er een oprecht dialoog plaatsvindt tussen de verschillende stemmen binnen de organisatie.

5. Creëer een organisatie met veel mobiliteitsbewegingen

Zoals benadrukt, is de tijd dat iemand 30 jaar of langer in dienst is bij dezelfde werkgever echt voorbij. En dat is positief! De millennial wil voorbereid zijn op allerlei mogelijke situaties en zal zich daarom niet te lang in hetzelfde werkveld begeven. Daarnaast verveelt de millennial zich nu eenmaal snel. Hij zal dus continu geprikkeld moeten worden met nieuwe uitdagingen. Initieer een sessie over mobiliteit met de millennial, haal je eigen netwerk erbij en stimuleer ze tot een volgende stap. Of dit nu binnen of buiten de organisatie is. De millennial kijk met trots terug op de organisaties waarvoor hij werkte en die hem klaarstoomde voor nieuwe mogelijkheden.

 

Lees ook: Hoe motiveer je een organisatie zonder concurrenten

 

Bronnen

Deloitte millennial survey 2017  | https://www2.deloitte.com/al/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html

The 2020 Workplace: How Innovative Companies Attract, Develop and Keep Tomorrow’s Employees Today  by Jeanne C. Meister and Karie Willyerd | Impact Consulting Group LLC  |  Living As A Leader |  125 N. Executive Drive, #378  |  Brookfield, Wisconsin 53005  |  p 262.821.8178  |  www.livingasaleader.com

Millennials The Trials of Generation Y | https://www.theguardian.com/world/series/millennials-the-trials-of-generation-y

Why Millennials Keep Dumping You | https://www.linkedin.com/pulse/why-millennials-keep-dumping-you-open-letter-lisa-earle-mcleod

Boek “Elon Musk: hoe de topman van spaceX en Tesla onze toekomst vormgeeft” – Ashlee Vance

* De definities van de millennial / generatie y wijken per bron af. Meestal wordt 1982 – 2000 gebruikt. De generatie geboren na 2000 wordt generatie z genoemd.

 

Deel dit artikel