Data improvement

Veel organisaties hebben de ambitie om beter gebruik te maken van de data die binnen de organisatie beschikbaar is. Digitalisering zorgt voor nieuwe datastromen en ook tot nieuwe mogelijkheden om vanuit data te werken en beslissingen te nemen. Hoe data gedreven is jouw organisatie? En hoe is het met de kwaliteit van de beschikbare data gesteld?

Data gedreven werken

De hoeveelheid data neemt toe net als de wens om de data te benutten. Hoe data gedreven is jouw organisatie op dit moment en wat zijn de ambities? De data maturity scan geeft inzicht in verschillende aspecten van de data gedreven organisatie.

O&i voert samen met de betrokken medewerkers de scan uit, vertaalt deze naar een groeiplan en helpt bij de implementatie ervan.

Data management

Data management is essentieel om waarde uit data te halen en het in te zetten bij het nemen van de juiste beslissingen. Voorwaarde hiervoor is dat data compleet, betrouwbaar en op tijd beschikbaar is. O&i helpt om de juiste stappen te zetten zodat data steeds meer toegevoegde waarde levert. Inzicht in datakwaliteit vraagt
om een integrale blik: een goede data governance, een duidelijke data strategie en inzicht om de mogelijkheden van data op basis van de huidige kwaliteit te kennen.

O&i helpt organisaties bij het verbeteren van data management: verbeteren waar nodig en toepassen waar het kan. En helpt de juiste kennis en competenties te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging.

Wat levert het op?

  • Betere datakwaliteit
  • Meer inzicht uit data
  • Data voldoet aan wet- & regelgeving
  • Verantwoordelijkheid voor data(kwaliteit) benoemd