Continuous Performance Improvement

Veranderingen in de omgeving volgen elkaar sneller op en zijn steeds moeilijker voorspelbaar. Blijven innoveren, teruglopende budgetten, snel kunnen reageren op de veranderende klantvraag of het verbeteren van de klantbeleving. De redenen om organisaties voortdurend te verbeteren zijn legio.

De uitdaging ligt in de vormgeving van verbetertrajecten, die al gauw groot en ingewikkeld worden. En in het creëren van echte betrokkenheid, zodat verbeteringen beklijven en daadwerkelijk tot de gewenste prestatieverbetering leiden.

Aanpak

Om continu verbeteren binnen de organisatie mogelijk te maken, biedt O&i een aanpak voor Continuous Performance Improvement (CPI). Deze aanpak helpt organisaties bij:

  • het voortdurend verbeteren van resultaten door focus op mens, data en processen
  • gericht op het leveren van een hogere klantwaarde
  • tegen een lagere inspanning

Focus op mens, data en processen

continuous performance improvementKennis en ervaring van medewerkers worden gecombineerd met de inzet van data en slimme analysemethoden. Zo wordt duidelijk waar de verbeterkansen liggen en wat de focus van het verbeteren dient te zijn.

Door de verschillende fases in een (proces)verbetertraject zichtbaar te maken en de activiteiten helder af te bakenen, biedt de O&i CPI-aanpak een overzichtelijke manier om direct met continu verbeteren te starten. Tegelijkertijd bevat de aanpak ook de ingrediënten die nodig zijn voor een blijvende cultuurverandering.

Samenwerken aan continu beter presteren

Een multidisciplinair team bestaande uit professionals vanuit de uitvoering en (O&i) experts in data science en business analyse werken samen aan verbeterinitiatieven. Door gebruik te maken van data en process mining, ontstaan er nieuwe inzichten in het verloop van processen en waar de beste mogelijkheden liggen om verbeterdoelen te realiseren. Moderne visualisatietechnieken maken het mogelijk deze inzichten met een brede doelgroep te delen. Alle betrokken teams leren hoe ze de verbeteringen (in werkwijze en gedrag ) stapsgewijs en samen kunnen invoeren en borgen.

Technieken en methoden

Technieken en methodieken die een onderdeel vormen binnen Continuous Performance Improvement zijn onder meer:

Deze technieken passen we toe op basis van de specifieke situatie en uitdagingen binnen de organisatie.