Agile werken in de Suwiketen

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) bevordert de samenwerking tussen overheidsorganisaties in het werk en inkomen domein, zoals UWV, SVB en gemeenten. BKWI zorgt ervoor dat gegevens van burgers en bedrijven door deze organisaties op een snelle, eenvoudige en veilige manier digitaal via Suwinet te delen zijn. Waarbij er alleen gegevens worden uitgewisseld zover daar een wettelijke grondslag voor is (bron: www.bkwi.nl). Suwinet is continu in ontwikkeling, inherent aan de veranderingen binnen de keten en de ontwikkelingen in de technologie.

Informatiedeling continu in beweging

Peter de Boer is business consultant bij O&i management consultants, hij coacht en ondersteunt bij de veranderingen binnen het BKWI services team. Peter vertelt: “BKWI is beheerder van Suwinet, een online omgeving waar de betreffende overheidspartijen gegevens met elkaar kunnen delen ten behoeve van hun wettelijke taak. Dat is bepaald in de Suwiwet.”

“Om informatiedeling in de keten optimaal te faciliteren, worden er continu wijzigingen aangevraagd vanuit de keten of vanuit BKWI, ter optimalisatie van het gebruik van Suwinet. Zo besloot het Kadaster in een nieuw XML format data aan te leveren in de keten, waardoor een compleet nieuwe technische implementatie van het kennisinformatiesysteem nodig was. Daarnaast komen er vanuit de aangesloten organisaties regelmatig suggesties en aanvragen binnen om de gegevensuitwisseling te verbeteren. Deze verbetersuggesties of changes richten zich op het onderhoud van het systeem en zijn meestal van technische aard.”

Agile werken aan kleine veranderingen

“De verbeterprojecten pakken we zoveel mogelijk ‘Agile’ op”, vervolgt Peter. “Dat betekent dat er wordt gewerkt in tweewekelijkse sprints, waarin we continu verbeteringen opleveren. Per sprint leveren we diverse producten, zoals een functioneel ontwerp, visuals, testrapportages, software en applicaties.”

“Binnen BKWI is Agile werken enige jaren geleden geïntroduceerd. We zien dat de adoptie van deze nieuwe manier van werken vraagt om tijd en coaching. Zowel binnen de top als op de werkvloer is hierbij ondersteuning nodig. Op de werkvloer is de kracht van Agile werken sneller voelbaar. Door stand-ups en het bijhouden van activiteiten op SCRUM boards bijvoorbeeld, wordt het resultaat direct zichtbaar. Om ook het management actief te betrekken, delen we aan het eind van iedere sprint wat er gerealiseerd is. Vanuit de Product Backlog krijgen stakeholders beeld bij de vorderingen en kunnen zij hun prioriteit aangeven. Uiteindelijk bepaald de Productbeheerder de volgorde en de prioriteit van de Product Backlog voor het team. In de maandelijkse demo aan medewerkers en het management tonen we wat in de betreffende release is opgenomen.”

Open samenwerking

Peter: “Naast de rol van Ontwerper/Analist vervul ik ook de rol van (tijdelijk a.i.) Productbeheerder voor het Suwinet Services team. Beiden zijn uitdagende rollen, waar ik naar hartenlust mijn expertises op het gebied van ontwerp, beheer en analyse kan inzetten. De samenwerking binnen het team kenmerkt zich door open communicatie, korte lijnen en een ‘can-do’ mentaliteit.”

Professionaliseren van de wendbare organisatie

“Richting de toekomst zijn uitdagingen vooral gelegen in een bredere invoering en opschaling van Agile werken/ Scrum richting een wendbare organisatie en professionalisering. Dat betekent dat BKWI op zoek moet naar de juiste mensen en kennis om dit mogelijk te maken. Het vinden van de juiste gekwalificeerde (technische) mensen in de huidige markt is moeilijk. De realiteit is dan ook dat veranderingen in de keten en de omgeving grotendeels de agenda van de dag bepalen. Als flexibele en relatief kleine Agile werkende organisatie, is BKWI hier optimaal voor ingericht. Duidelijk is dat de toegevoegde waarde van BKWI ligt in haar dienstverlening naar de keten, met als spanningsveld de beïnvloeding door haar stakeholders, en termijnen die gesteld worden bij belangrijke nieuwe vraagstukken bijvoorbeeld ingegeven door (nieuwe) wetgeving van toepassing op de Suwiketen.”

Over BKWI

Meer over BKWI en haar dienstverlening lees je op: http://www.bkwi.nl/