Agentschap Telecom helpt inspecteurs met slimme app

Agentschap Telecom voert inspecties uit op graafwerkzaamheden in Nederland. Maar inspecteurs kunnen niet alle graafwerkzaamheden controleren. Hoe bepalen inspecteurs welke werkzaamheden het meeste risico lopen?  Welke signalen buiten die van de officiële instanties zijn er die het risico op schade aangeven? En hoe delen ze hun inspecties efficiënt in? Mustafa Bozkurt ontwikkelde voor Agentschap Telecom een app waarmee inspecteurs alle relevante informatie beschikbaar hebben en hun werk efficiënter en effectiever kunnen doen.

Graafschade veroorzaakt jaarlijks veel (maatschappelijke) overlast en leidt tot hoge herstelkosten, In 2019 was dit bedrag ruim 33€ miljoen euro. Bovendien kan graafschade in sommige gevallen leiden tot gevaarlijke situaties. Dit is de laatste jaren met name het geval bij de aanleg van glasvezel waarbij gasleidingen worden geraakt. Agentschap Telecom voert inspecties uit op graafwerkzaamheden om te zorgen dat deze werkzaamheden goed verlopen en om schades te voorkomen.

WIBON

Bij Agentschap Telecom worden jaarlijks honderden inspecties uitgevoerd in het kader van de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken). Deze inspecties worden uitgevoerd op een kleine selectie van de ruim 650.000 jaarlijkse mechanische graafwerkzaamheden. Doel van de WIBON is het voorkomen van gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels en leidingen. Daarom moeten particulieren en bedrijven die mechanische werkzaamheden in de ondergrond verrichten de graafwerkzaamheden vóór aanvang melden bij het Kadaster door middel van een graafmelding.

Data helpt de inspecteur

Om de inspecteurs te helpen risico’s beter in te schatten en hun werkzaamheden efficiënter in te delen, zijn verschillende informatiebronnen belangrijk. Deze data moet actueel zijn en op elk moment beschikbaar voor de inspecteur. Met dit doel is een pilot gestart om een app te ontwikkelen.

Eén van de wensen van de inspecteurs was  om in het veld alle actuele graafmeldingen in de buurt in één oogopslag te zien. Het kan voorkomen dat, na het uitvoeren van een inspectie, een andere melding in de buurt actief is, waar mogelijk ook een inspectie nodig is. Om dit te realiseren is een GPS-functionaliteit toegevoegd aan de app die inspecteurs kunnen activeren om alle graafmeldingen in de buurt te zien.

In de app worden de volgende data-elementen weergegeven:

  • Actuele kaartgegevens via PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart);
  • Data graafwerkzaamheden via het Kadaster (met o.a. grondroerder, opgegeven graafgebied/ polygoon en ingangsdatum graafwerkzaamheden);
  • Voorspelmodel: kans op graafschade;
  • GPS-locatie van de inspecteur;
  • Actuele twitterberichten over glasvezel.

Deze actuele data is 24 uur per dag door de inspecteurs te benaderen via de laptop, tablet of mobiele telefoon voor het uitvoeren van inspecties.

Wil je de app live bekijken? Neem dan hier een kijkje. De data die je ziet zijn geanonimiseerd.

Meer weten over de app?

Mustafa Bozkurt schreef een uitgebreid artikel over de app en de verschillende data-elementen. Lees hier het volledige artikel.