Cases

Klantgerichter werken
Zorg en Zekerheid
Slagvaardig en wendbaar zijn
Stadsring51
Processen optimaliseren
Sociale Verzekeringsbank
Slagvaardig en wendbaar zijn
Provincie Noord-Brabant
Klantgerichter werken
Stater
Slagvaardig en wendbaar zijn
Sandd
Klantgerichter werken
Sociale Verzekeringsbank
Klantgerichter werken
Dienst Uitvoering Onderwijs