Business Agility

Veranderingen in de economie, de ontwikkeling van nieuwe technologieën en politieke beslissingen maken dat de omgeving meer dan ooit in beweging is. Deze meestal externe factoren zijn lastig te voorspellen. Daardoor verandert niet alleen de speelruimte van organisaties, het vereist ook dat je in staat bent om snel te kunnen reageren op veranderingen in de markt.

De druk om wendbaar te zijn, wordt dan ook dagelijks gevoeld. We zien dat organisaties daar mee worstelen.

Business Agility gaat over de wendbaarheid die een organisatie ten opzichte van haar markt en omgeving kan hebben. Je wil wendbaar zijn in de producten die je levert, aangepast aan de specifieke behoefte van je klanten. Inzichten die we daarbij opdoen via nieuwe methoden, zoals het in beeld brengen van de klantreis (Customer Journey Management), helpen daarbij.

Daarnaast wil je niet gehinderd worden door ballast vanuit de organisatie. Business Agility omvat ook de snelheid waarmee de organisatie haar eigen bedrijfsvoering kan aanpassen. Hoe snel kan zij een nieuwe wettelijke regeling in een product doorvoeren of systemen aanpassen? De toepassing van data-analyse kan helpen slimmer en sneller beslissingen te nemen.

Aanpak

O&i helpt organisaties in het vergroten van hun wendbaarheid door:

  • te adviseren in flexibele procesinrichting en architectuur, bijvoorbeeld SAFe
  • het toepassen van data-analyse en data-informed besluitvorming
  • het in kaart brengen van het niveau van Agile werken binnen de organisatie
  • het begeleiden van verandering
  • het geven van Scrum trainingen (introductie en Scrum Master)

 

Agility Scan

Om snel en eenvoudig in kaart te brengen hoe het staat met de wendbaarheid van jouw organisatie, ontwikkelde O&i een Agile Quick Scan. In 10 minuten tijd helpt je meer inzicht te krijgen in het niveau van Agile werken binnen de organisatie en praktische mogelijkheden om te verbeteren. Probeer de scan voor een vrijblijvend advies.