Training Scrum Master

De  termen ‘Agile’ en ‘Scrum’ krijgen steeds meer aandacht binnen organisaties. Scrum wordt in projecten gebruikt om efficiënter en effectiever resultaat te behalen. Het is niet zozeer een projectmanagement aanpak, maar eerder een framework voor productontwikkeling, gebaseerd op de Agile filosofie. Daarbij nemen we afscheid van het traditionele blauwdruk denken. Het betreft een manier van werken die voor allerlei soorten veranderingen en projecten toepasbaar is.
De Scrum aanpak is iteratief (het product wordt geproduceerd tijdens korte cycli, Sprints genoemd), incrementeel (de functionaliteit van het product neemt toe tijdens elke iteratie) en gebruikt zijn eigen terminologie voor een aantal procedurele stappen, rollen en artefacten.

Leerresultaten

Je leert tijdens deze tweedaagse opleiding Scrum Master alles over het werken als Scrum Master en/of Scrum teamlid. Naast de theorie over de basisconcepten van Scrum en Agile, biedt de training verschillende handvatten en oefeningen om de methode direct toe te passen in de praktijk.

Deze training legt de nadruk op de Scrum best practices en het samenwerken in kleine teams via verschillende opdrachten. Met als doel teamwork en zelforganisatie te stimuleren en de complexiteit van het werk te beheersen.

De deelnemers kunnen met de behandelde materie en studie het examen Professional Scrum Master 1 succesvol afleggen. Het betreft een internationaal erkend examen dat online wordt afgenomen.

Programma

Gedurende de Scrum Master opleiding komen de volgende onderwerpen aanbod:


Module 1 Inleiding 
 • Agile Manifest
 • Agile vs. Waterval
 • Achtergrond Scrum
 • Scrum Framework
 • Scrum rollen
 
Module 2. De Sprint starten
 • Sprint structuur
 • Product Backlog
 • User stories
 • Definition of Done
 • Sprint Planning
 
Module 3. De Sprint afronden
 • Daily Scrum
 • Sprint Review
 • Retrospective
 • Lego Simulation Game
 • Voortgang monitoren
 
Module 4. Succesvol met Scrum
 • Opschalen
 • Implementatie
 • Op verzoek
Binnen het thema SCRUM bieden we ook de volgende opleidingen:
Introductie SCRUM