Training Patient Journey Mapping

Verbeter zorgprocessen vanuit de beleving van de patiënt

Begrip van de ‘reis van de patiënt’ en zijn beleving tijdens deze reis biedt nieuwe aanknopingspunten om de zorg te verbeteren. De Customer Journey methode wordt binnen het bedrijfsleven en de overheid al langer toegepast en levert daar waardevolle inzichten op. In de zorg is een zo positief mogelijke beleving door de patiënt of cliënt extra belangrijk. Het beïnvloedt de mogelijkheden voor het omgaan met de ziekte (coping), zelfregie, samen beslissen (shared decision making) en dus de beleving van gezondheid en de ziekte zelf. Het bewust op zoek gaan naar kansen in de reis van de patiënt, draagt hieraan bij.

Patient Journey Mapping is een methode om als zorgverlener vanuit de blik van de patiënt te kijken naar de inrichting van de zorgverlening en organisatieprocessen. Het helpt zorgorganisaties hun processen te laten aansluiten op wat de patiënt nodig heeft. Soms maken kleine veranderingen een groot verschil. Tijdens de training bekijken we de hoogte- en dieptepunten in de emotiecurve van de patiënt. We ontdekken hoe organisatie- en/of afdeling overstijgende zorgprocessen hier invloed op hebben, maar ook het contact met de familie, vrienden en online informatiebronnen. Daarnaast gaan we in op de rol van informatie en eHealth toepassingen.

Wat ga je doen?

In de training ga je na een theoretische inleiding aan de slag met een praktische case. Zo maak je al doende kennis met de elementen van een Patient Journey en met de kansen die deze methode oplevert.

Training zomer 2018
“Ik ben vooral heel erg geïnspireerd geraakt om de gedachtegang toe te passen.”
– Projectleider Zorg van AxionContinu

De focus ligt op de klantreis binnen de zorgsector. Door middel van Patient Journey Mapping komt de patiënt en zijn/haar beleving van de zorg echt centraal te staan. Ook het gebruik van data komt hierbij aan bod én hoe je kunt ontwikkelen van Patient Journey Mapping naar Patient Journey Management. Aan het einde van deze training ben je in staat om zelf Patient Journeys vorm te geven voor jouw organisatie, de patiëntbeleving te koppelen aan de eigen processen en bevindingen om te zetten naar concrete verbeteracties.

Dit leer je

Gedurende de training komen de volgende onderwerpen aan bod

  • Wat is een Patient Journey?
  • Het belang van een betere patiëntbelevingjuist in de zorg
  • Relatie tussen Patient Journeys en organisatieprocessen
  • Wat je nodig hebt voor het analyseren, vormgeven en managen van Patient Journeys
  • Toepassen van Patient Journeys binnen jouw organisatie

De training is een coproductie van O&i en metHeeren. De training wordt verzorgd door een ervaren deskundige, die vanuit haar achtergrond direct de vertaling legt naar de praktijk. Na afloop van de training ontvang je het certificaat ‘Patient Journey Mapping’. O&i is een Accredited Consulting Practice en aangesloten bij het OOa.

Data & locatie

Op dit moment zijn er nog geen data bekend.

Naast de open inschrijvingstrainingen bieden we deze training ook inhouse aan. Neem voor meer informatie contact op met Jan Mandemakers of Elske Heeren.