Training Business Process Management

Introductie op BPM

Volgens veel vakbladen, congressen en managementgoeroes is Business Process Management (BPM) uit. Andere concepten hebben hun intrede gedaan en de structurele aandacht voor BPM bijna geheel verdrongen. Dat is volgens ons niet terecht. Organisaties die hun wendbaarheid willen vergroten, ontkomen er niet aan eerst hun processen op orde te brengen en te borgen dat hier daadwerkelijk op wordt gestuurd. Dat vereist een doordachte BPM-aanpak. O&i heeft door jarenlange ervaring en een unieke visie op de conceptuele invulling van BPM. De kern daarvan wordt in deze introductie training uit de doeken gedaan. We leggen de verbinding tussen BPM en Business Agility.

Wat ga je doen?

Tijdens deze training doe je elementaire kennis op voor de toepassing van BPM. We verkennen het ‘wat’ en ‘waarom’ van BPM voor organisaties die meer ‘Agile’ willen worden. De inhoud van deze basis training is gebaseerd op het boek ‘Effectief procesmanagement’, van Jos Tolsma en Dirk de Wit, Eburon.

Dit leer je

Gedurende de training Business Process Mananagement komen de volgende onderwerpen aanbod:

  • Wat is BPM?
  • Trends in BPM
  • De blijvende relevantie van BPM (voor Business Agility)
  • Een eenduidig begrippenkader rond BPM
  • De mogelijke ambitieniveaus en volwassenheidsfasen in BPM
  • Kern van procesgericht sturen
  • Borging van procesgericht sturen
  • Relevantie van BPM in ketenmanagement
  • Vertaling van BPM naar de praktijk van de eigen afdeling / organisatie / keten
  • De rol/rollen die de deelnemer zelf kan spelen bij het succesvol toepassen van BPM

De training wordt verzorgd door een ervaren deskundige, die vanuit zijn achtergrond direct de vertaling legt naar de praktijk. Na afloop van de training ontvang je het certificaat ‘Business Process Management’. O&i is een Accredited Consulting Practice  en aangesloten bij het OOa.

 

Binnen het thema Procesmanagement bieden we ook de volgende (vervolg)opleidingen:
Continu verbeteren van processen
Process Mining

 

 

Meer informatie

De training ‘Business Process Management’ bieden we alleen aan als inhouse training. Neem voor meer informatie contact op met Jan Mandemakers.