Slagvaardig en wendbaar zijn

Schommelingen in de economie, de ontwikkeling van nieuwe technologieën en politieke beslissingen maken dat de omgeving meer dan ooit in beweging is. Deze meestal externe factoren zijn lastig te voorspellen. Daardoor verandert niet alleen de speelruimte van organisaties, het vereist ook dat je in staat bent om snel te kunnen reageren op veranderingen in de markt. De snel voortschrijdende digitalisering vraagt bedrijven een business transformatie door te maken. Wendbaarheid is daarbij een vereiste.

We zien dat organisaties worstelen met hoe ze wendbaar kunnen zijn, ze vragen zich af hoe de verandering te organiseren binnen de staande organisatie.
We herkennen de uitdagingen op strategisch en uitvoeringsniveau. Zo kan het doel zijn om beter inzicht te verkrijgen in het klantproces en -behoefte, maar is de klantdata niet op orde. Of sluit het huidige aanbod niet langer aan bij de marktvraag, maar is de organisatie niet in staat om nieuwe innovatieve producten te realiseren.

Het kan zijn dat nieuwe regelgeving zorg draagt voor flinke vertragingen in procesuitvoering, terwijl de druk vanuit de maatschappij en overheid juist toeneemt. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van procesautomatisering (Robotic Process Automation, Cloudoplossingen) kunnen daarbij helpen. Je leest het: de redenen om meer slagkracht te verkrijgen zijn talrijk.

Vanuit onze expertise op effectief procesmanagement en data gedreven verbeteren, helpt O&i organisaties inzicht te krijgen in de kansen van wendbaarheid en de maat waarmee dit aan te pakken. Zodat je sneller kunt reageren op de veranderingen in de markt, innovatiever kunt zijn en beter voldoet aan (nieuwe) behoeftes van klanten. Op de verschillende niveaus (zie onderstaand figuur) geven we wendbaarheid duidelijke handvatten.

 

Business Agility

 

Het wendbaarder worden van de organisatie realiseren we door:

  1. Begeleiding en advies in organisatieverandering en digitalisering:
    – visie en strategie
    – cultuur en verandering
  2. Adviseurs op strategisch/ tactisch niveau met ervaring in architectuur (bijvoorbeeld SAFe), procesinrichting, Agile werken, data analyse en data inrichting.
  3. Training en coaching
    – onze adviseurs gecertificeerd in SAFe en Scrum zetten we in om Agile competenties binnen de organisatie te ontwikkelen.

 

Meer lezen over Business Agility?

Vanuit onze ervaringen bij klantorganisaties en projecten schrijven we regelmatig artikelen over Business Agility en het groeien naar een wendbare organisatie. Lees meer.